Allt du behöver veta om skolstädning!

I en skola tillbringar eleverna större delen av sin vakna tid. Det är en unik miljö som är utformad för att hjälpa barnen att lära sig mer effektivt.

Förutom en enastående utbildning är praktiskt taget alla föräldrar och skoladministratörer oroade över sina barns hälsa och säkerhet.

Bakterier och patogener kan finnas i skolans klassrum, cafeteria, toaletter, bibliotek, lekplats och andra utrymmen, vilket gör det nödvändigt med frekvent städning.

Dessutom kan skolmiljön sägas ha en inverkan på elevernas prestationer och moral, antingen positivt eller negativt; varför skulle du som förälder därför riskera att skicka ditt barn till en skola som saknar kompetenta skolstädningstjänster?

Varför är det nödvändigt med renlighet i skolan?

Smittor som orsakar sjukdomar kan lätt spridas i en skolmiljö, antingen från elev till elev eller från lärare till elev och vice versa. Ju fler individer som blir sjuka, desto mindre produktiv är skolan; ju lägre produktion, desto mindre intresserade är läraren och barnen av att lära sig. Därför är det erkänt att en ren och hälsosam skolmiljö inte bara påverkar barnen utan även lärare och annan skolpersonal.

Föräldrarna kommer att vara mindre oroliga.

Det ger föräldrarna sinnesro att deras barn är säkra från smuts och föroreningar som kan göra dem sjuka. Med minskade möjligheter att bli sjuka kan barnen förbättra sina skolprestationer, eftersom sjukdom är en viktig orsak till elevers frånvaro.

Mer tid att lära sig.

Du behöver inte längre slösa tid på att leta efter skolmaterial (till exempel kritor, böcker och så vidare) i ett trångt utrymme.

Utveckling av positiva beteenden hos ungdomar.

Om barn växer upp i en ren skolmiljö är det troligt att de kommer att bära med sig detta rena tillstånd överallt, vare sig de är hemma eller på andra ställen. Med förståelse för skolmiljöns betydelse inser man att det är avgörande att ha en säker inlärningsmiljö fri från hälsoproblem, oavsett vilken typ av skola det är – oavsett om det är en förskola eller ett universitet. I USA finns det olika typer av skolor som bygger på typ av miljö, särskilda behov, nivå och åldersintervall.

Vad är skolstädning?

Skolstädning är en typ av professionell tjänst som tillhandahåller städning av skolor med kompetent personal. De tjänster som tillhandahålls omfattar inte bara städning utan även underhåll och användning av kvalitetsprodukter som inte är farliga och som är skräddarsydda för kundens specifika krav på anläggningen.

En skola kan ha sin egen vaktmästarpersonal, men dessa arbetstagare är vanligtvis endast utbildade för att städa. Allt annat än städning, till exempel vilka produkter som ska användas, vilka saker som behöver fullständig uppmärksamhet och andra överväganden, kan förbises. Att lägga ut skolstädningstjänster på entreprenad är så fördelaktigt för alla skolor.

Att skapa en lista över saker som måste göras innebär att man slipper hålla allting i huvudet, och ser samtidigt till att man får en bättre översikt över läget. Därefter kan man steg för steg bocka av det som är klart och fokusera på nästa steg.

Fördelarna med att ha skolstädning:

  • Att ha en professionell grupp till hands som kan förse skolan med en hög grad av kunskap och flexibilitet kan hjälpa till att hantera oväntade problem och frågor.
  • Skolledningen kan vara säker på att varje aspekt av varje område undersöks.
  • Det säkerställer att de rengöringsmaterial som ska användas inte är farliga. Att använda barnvänliga rengöringslösningar är lika viktigt som själva städningen, särskilt i skolor som betjänar fler barn än vuxna (förskola och dagis).
  • Förutom rutinstädning kan större städning lätt planeras och utföras under skolloven. I den djupa städningen ingår att undersöka utrustning och golv, byta ut glödlampor, göra sig av med oönskade kemikalier och så vidare.
  • Vissa städfirmor erbjuder gröna städtjänster, där man använder miljövänliga och långvariga rengöringsprocesser och -produkter.
  • Skolledningen kan snabbt ändra det antal personer som behövs för särskilda evenemang som examens- och andra firanden. Dessutom kommer det utan tvekan att matcha kundens tidslinje och ekonomiska behov.
  • Lärare och annan skolpersonal kan ägna mer tid åt sina uppgifter. Städtjänsterna tar hand om ytterligare sysslor som inköp av städmaterial och löner för städare.

Ring oss idag!

På Theresas Städ har vi många års erfarenhet av att städa lokaler som skolor, förskolor, gymnasium och universitet. Ring oss idag för ett kostnadsfritt besök och offert!

Call Now Button